Parodontolog.si
Parodontolog.si

SRČNO-ŽILNE BOLEZNI

Številne raziskave so pokazale povezanost med parodontalno boleznijo in srčno-žilnimi zapleti. Učinki so lahko direktni in indirektni. Direktni učinek je nenehno izplavljanje parodontalno patogenih bakterij in njihovih produktov v krvni obtok, ter njihov neposredni učinek. Indirektni učinek poteka preko kroničnega vnetnega procesa in sproščanja vnetnih posrednikov.