Parodontolog.si
Parodontolog.si

SLADKORNA BOLEZEN

Bolniki s sladkorno boleznijo so bolj dovzetni za nastanek parodontalne bolezni, ki se izraža v večjem obsegu in hujši obliki, kot pri osebah brez sladkorne bolezni. parodontalna bolezen se vedno bolj omenja kot 6 zaplet sladkorne bolezni. vzrok so žilne spremembe in spremenjen imunski odziv. Poleg tega je tudi celjenje slabše. Bolniki z nekontrolirano sladkorno boleznijo imajo večjo možnost nastanka hude oblike parodontalne bolezni.  Ne vpliva samo sladkorna bolezen na izražanje parodontalne, temveč je potek tudi v obratni smeri. Raziskave so pokazale, da lahko kronični vnetni proces parodontalne bolezni lahko povzroči zmanjšano občutljivost celic na hormon inzulin  in s tem slabši privzem glukoze v celice. In zato zmerna do huda oblika parodontalne bolezni vpliva na slabšo metabolično urejenost in kontrolo sladkorja v krvi. Tako so ti bolniki še dodatno podvrženi kompikacijam, ki nastanejo pri sladkorni bolezni.