Parodontolog.si
Parodontolog.si

PARODONTALNA BOLEZEN

Je vnetno obolenje, ki ga povzroča okužba s specifičnimi parodontalno patogenimi mikroorganizmi ob dlesninem robu. Mikroorganizmi se kopičijo v obliki plaka (lepljiv, brezbarven film, ki se tvori okoli zob). V začetku je vnetje omejeno na dlesen (gingivitis) in je ozdravljivo. Če obloge in s tem parodontalno patogeni mikroorganizmi perzistirajo, pa pri določenih posameznikih gingivitis napreduje v parodontitis. Ogrožen je obstoj zob in tudi sistemsko zdravje posameznika. Dovzetnost za parodontalno bolezen se med posamezniki razlikuje. Raziskava pri prebivalcih Ljubljane (Skalerič in sod., 2008) je pokazala, da 47% prebivalcev v letih od 35 do 85 potrebuje poleg pouka o ustni higieni in začetnega zdravljenja (luščenje in glajenje koreninskih površin) tudi parodontalno kirurško zdravljenje.